Twój towarzysz
w codziennym
życiu z PNH

florio

®

PNH

to aplikacja, która pomaga osobom z nocną napadową hemoglobinurią (PNH, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria) radzić sobie z chorobą i zmniejszać związane z nią niedogodności.
mockup showing the home screen of florio pnh

Teraz masz PNH pod kontrolą

– możesz rejestrować, organizować i przeglądać dane na temat swojego zdrowia. W miarę upływu czasu florio PNH pomoże Ci również w lepszym zrozumieniu wpływu choroby na codzienne życie.

Dowiedz się

jak PNH wpływa na Twoje zdrowie

Kontroluj harmonogram

przyjmowania leków dzięki ustawionym przypomnieniom

Przeglądaj

raporty podsumowujące zmiany zachodzące w miarę upływu czasu

Key features

Set up your personalised diary

Create your individualised schedule for your medication and log personal information like fatigue, pain, haemoglobin levels etc.

Monitor your PNH

florio PNH helps you keep track of PNH management tasks by setting reminders, e.g. for your medication, all in one location.

Review your logs

Have all your logged data at the tips of your fingers and view your health data over time.

Make use of your report

for data-supported conversations. Understand changes over time summarised in a practical report that can be saved and shared.

Key features

Set up your personalised diary

Create your individualised schedule for your medication and log personal information like fatigue, pain, haemoglobin levels etc.

Monitor your PNH

florio PNH helps you keep track of PNH management tasks by setting reminders, e.g. for your medication, all in one location.

Review your logs

Have all your logged data at the tips of your fingers and view your health data over time.

Make use of your report

for data-supported conversations. Understand changes over time summarised in a practical report that can be saved and shared.

Najważniejsze cechy

Skonfiguruj swój personalny dziennik

Stwórz indywidualny harmonogram przyjmowania leków i rejestruj informacje, takie jak zmęczenie, ból, stężenie hemoglobiny itp.

Monitoruj chorobę

florio PNH pomaga monitorować i zarządzać terapią PNH dzięki przypomnieniom (np. o przyjmowaniu leków) w jednym miejscu.

Przeglądaj swoje wpisy

Przechowuj wszystkie informacje pod ręką i przeglądaj swoje dane na temat zdrowia wraz z upływem czasu.

Korzystaj ze swoich raportów

do rozmów opartych na danych. Analizuj zmiany zachodzące z upływem czasu, zebrane w formie praktycznego raportu, który można zapisać i udostępnić.

Weź udział w badaniach nad PNH

Przekazując informacje o swoim stanie zdrowia i leczeniu w sposób anonimowy, możesz przyczynić się do poprawy standardów opieki nad osobami cierpiącymi na PNH.

Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badań medycznych, a dostęp do nich regulowany będzie przez niezależną zewnętrzną Radę ds. Zarządzania Danymi, składającą się z międzynarodowych ekspertów medycznych i przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów.

florio

®

PNH

Odkryj główne funkcje Twojego towarzysza – florio PNH

Illustration

Ochrona danych

Ochrona danych dotyczących zdrowia jest naszym priorytetem. Nasze produkty zostały zaprojektowane zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Wdrożyliśmy kompleksowe metody ochrony danych w oparciu o najnowocześniejszą technologię.

Rozpocznij swoją przygodę z florio PNH

Pobierz florio PNH na swój smartfon z App Store lub Google Play.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: help@florio.com
Chętnie się z Tobą skontaktujemy