Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Aplikacja nie ma zastąpić porady lekarza lub zespołu opieki zdrowotnej. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zespołem opieki zdrowotnej. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących florio PNH, prosimy o kontakt pod adresem help@florio.com.

Aplikacja florio PNH nie jest narzędziem służącym do zgłaszania podejrzewanych działań niepożądanych (zwanych również zdarzeniami niepożądanymi) leków i nie umożliwia przechowywania ani przesyłania ich informacji o ich wystąpieniu. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące stanu zdrowia należy konsultować z lekarzem. Odpowiednie dane kontaktowe producenta leku można znaleźć na stronie internetowej producenta. Jeśli wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość w treści lub działaniu florio PNH, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem help@florio.com.