Disclaimer

Odmítnutí odpovědnosti 

Aplikace není určena k tomu, aby nahrazovala rady lékaře nebo jiných zdravotnických pracovníků. V případě jakýchkoli zdravotních problémů se neprodleně obraťte na svého lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se florio PNH nás kontaktujte na adrese help@florio.com. 

florio PNH není nástrojem pro hlášení podezření na nežádoucí účinky (nebo také nežádoucí příhody) vašeho léku a neukládá ani nepodává zprávy o nežádoucích příhodách. Veškeré dotazy nebo obavy týkající se vašeho zdravotního stavu konzultujte se svým zdravotnickým pracovníkem. Příslušné kontaktní údaje na výrobce naleznete na webových stránkách výrobce, které by měly být uvedeny na každém obalu léku. Pokud se vyskytne jakákoli závada týkající se obsahu nebo funkce softwaru florio PNH, měli byste neprodleně kontaktovat help@florio.com.