Ansvarsfriskrivning

Appen är inte avsedd att användas i stället för råd från din läkare eller sjukvårdsteam. Om du har hälsorelaterade problem, kontakta din läkare eller sjukvårdsteam omgående. Om du har några frågor om florio PNH, vänligen kontakta oss på help@florio.com. 

florio PNH är inte ett verktyg för att rapportera misstänkta bieffekter (även kända som biverkningar) av din medicin, och varken lagrar eller skickar in anmälningar om dessa. Rådgör med din läkare om du har frågor eller funderingar om ditt hälsotillstånd. Relevanta kontaktuppgifter för tillverkaren av din medicin finns på tillverkarens webbplats. Om det finns något fel i innehållet eller funktionen hos florio PNH, vänligen kontakta help@florio.com utan dröjsmål.