Florio-verkkosivuston tietosuojakäytäntö

§ 1 Henkilötietojen keräämiseen ja käsittelemiseen sekä tietojen antajan tunnistamiseen liittyvät tiedot

(1) Tietosuoja on tärkeää Florio GmbH:lle. Siksi käsittelemme asiakkaidemme tietoja yksinomaan soveltuvien tietosuojasäännösten perusteella (esim. DSGVO, BDSG-neu).

(2) Seuraavassa annamme tietoa henkilötietojen keräämisestä tämän verkkosivuston käytön yhteydessä. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka liittyvät tunnistettavissa olevaan tai tunnistettuun henkilöön, esim. nimi, osoitteet, puhelinnumero, käyttäjän toiminta.

(3) Emme käsittele henkilötietoja verkkosivuston käytön aikana lukuun ottamatta tietoja, joita verkkosivusto teknisesti kerää automaattisesti (katso § 4).

(4) DSGVO:n 4 momentin 7 kohdan mukainen vastuullinen taho on Florio GmbH, Wilhelm Wagenfeld Str. 22, 80807 München, Saksa.

§ 2 Oikeutesi sekä se, kuinka niitä käytetään

(1) Pyynnöstä ilmoitamme sinulle kirjallisesti voimassa olevan lain mukaan, säilytämmekö tietoja ja mitä tietoja säilytämme. Sinulla on oikeus saada kaikki virheelliset tiedot oikaistuiksi ja, ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.

(2) Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista, mikäli lakisääteiset ehdot täyttyvät. Lisäksi sinulla on oikeus saada meille antamasi tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

(3) Jos tietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneen, suostumukseen perustuvan tietojen käsittelyn laillisuuteen.

(4) Lisäksi sinulla on lain säädösten mukaisesti ja oikeutetuilla perusteilla oikeus pyytää tietojesi poistamista. Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten tai ajanjakson ajan, johon olet antanut erillisen suostumuksen. Sen jälkeen, kun säilytysaika ja etenkin tietojen käyttöön liittyvä keskinäinen suhteemme ovat päättyneet, poistamme tietosi yleisten poistomenettelyjemme mukaisesti, elleivät lakisääteiset säilytysvelvoitteet (erityisesti kaupalliset tai verolakiin liittyvät säännökset) estä poistamista ja ellei pidempi säilytysaika ole tarpeen erityisessä yksittäistapauksessa oikeutettuihin etuihimme liittyvistä syistä (etu täyttää oikeudelliset velvoitteemme ja tietojen välttämätön käsittely oikeusvaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista varten). Lisäksi poistamme nämä tiedot, jos käsittely oli laitonta meille tuntemattomista syistä tai jos olet vastustanut käsittelyä eikä meillä ole pakottavia oikeutettuja etuja käsittelylle. Tietosi poistetaan myös, jos laki velvoittaa meitä poistamaan ne. Yrityksemme on myös ottanut käyttöön teknisiä menettelyjä tiedottaaksemme jokaiselle tietojesi saajalle pyynnöstäsi poistaa tai oikaista tietojasi. Tämä pätee vain siinä tapauksessa, että olemme luovuttaneet tai julkistaneet näitä tietoja. Kaikki henkilötietojesi linkit, kopiot ja jäljennökset poistetaan.

(5) Voit ottaa tietosuojavastaavaamme yhteyttä milloin tahansa käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

Data Protection Officer

Florio GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22

80807 Munich

Germany

(6) Riippumatta muista muutoksenhakukeinoista sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle esimerkiksi alkuperämaassasi.

Yrityksestämme vastaava valvontaviranomainen on:

Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Saksa WWW: http://www.lda.bayern.de

(7) Kaikki tieto-, luovutus- ja poistopyynnöt tai tietojen käsittelyn vastustuspyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen privacy@florio.app tai § 1 (3) -kohdassa mainittuun osoitteeseen.

§ 3 Tietoturva

Toteutamme kohtuullisia toimia suojellaksemme tietojasi katoamiselta, väärinkäytöksiltä, luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta käyttäen turvatoimia, jotka tarjoavat alan vakiotasoisen suojauksen.

§ 4 Protokollatiedot

(1) Kun käytät verkkosivustoa, emme kerää mitään henkilötietoja, lukuun ottamatta tietoja, joita selaimesi lähettää automaattisesti yrityksemme verkkopalvelimelle teknisistä syistä (jäljempänä ”protokollatiedot”) ja joita yrityksemme kirjaa lokitiedostoihin, jotta voit käydä verkkosivustossa.

Niitä ovat

 • IP-osoite
 • lähettävän verkkosivuston URL-osoite
 • käytön päivämäärä ja kellonaika
 • tiedosto, johon siirryttiin
 • Internet-yhteyden tarjoajan verkkotunnus
 • pyynnön sisältö (konkreettinen sivu)
 • yhteystila/HTTP-tilakoodi
 • kussakin tapauksessa siirretyn tiedon määrä
 • pyynnön lähettänyt verkkosivusto
 • selaintyyppi ja -versio
 • käyttöjärjestelmä ja sen käyttöliittymä
 • selainohjelmiston kieli ja versio.

(2) Nämä ovat yksinomaan tietoja, jotka eivät salli johtopäätösten tekemistä luonnollisesta henkilöstä. Protokollatiedot ovat teknisesti välttämättömiä pyytämäsi verkkosivuston sisällön näyttämiseksi oikein, ja ne ovat pakollisia Internet-tarjouksia käytettäessä. Lokitiedot arvioidaan pelkästään tilastollisia tarkoituksia varten voidaksemme optimoida yrityksemme Internet-sivut ja niiden takana olevan teknologian, minkä jälkeen ne poistetaan.

(3) Protokollatietoja säilytetään erikseen muista tiedoista, joita yrityksemme kerää käytön yhteydessä.

§ 5 Evästeet

(1) Monien muiden verkkosivustojen tavoin myös yrityksemme käyttää ns. evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka siirretään kiintolevyllesi verkkosivuston palvelimelta. Niiden avulla yrityksemme saa tietokoneesi kautta automaattisesti tiettyjä tietoja, kuten IP-osoitteen, käytetyn selaimen, käyttöjärjestelmän ja Internet-yhteytesi. Lisätietoja evästeiden käytöstä on Evästekäytännössämme.

(2) Yrityksemme verkkosivustossa voi käydä myös ilman evästeitä. Internet-selaimet asetetaan yleensä hyväksymään evästeitä. Voit estää evästeiden käytön milloin tahansa selaimesi asetuksista. Jos evästeet poistetaan käytöstä, on mahdollista, etteivät yrityksemme verkkosivuston jotkin toiminnot enää toimi.

§ 6 Tietojen käsittelyn tarkoitus

(1) Jos annat meille edellä mainittuja henkilötietoja, käsittelemme niitä (katso § 1 (3)) seuraavia tarkoituksia varten:

 • palvelumme tason parantamiseksi
 • paikallisten lakien vaatimusten täyttämiseksi, esimerkiksi oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • omia hallinnollisia ja laadunvarmistustarkoituksiamme varten
 • muita tarkoituksia varten, joista saattaa olla tietoja verkkosivustossa tai mobiilisovelluksessa tai joista olemme muuten sopineet keskenämme.

(2) Henkilötietojen käsittely on tarpeen ainoastaan edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Emme käytä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, ellet ole nimenomaan antanut siihen lupaa. Tietojen käsittelyn oikeusperuste – ellei muuta ole nimenomaan mainittu – on tietosuojaa koskevan perusasetuksen (Datenschutzgrundverordnung, DSGVO) momentti 6 (1) (b) ja (f) tai tietosuojaa koskevan perusasetuksen momentin 6 (1) (a) mukainen nimenomaan antamasi suostumus.

(3) Jos edellä olevia tietoja käsitellään jotakin muuta kuin alkuperäistä keräämistarkoitusta varten, sinulle ilmoitetaan siitä ennen lisäkäsittelyä. Näin sinulla on mahdollisuus vastustaa tietojesi käsittelyä muuta tarkoitusta varten.

§ 7 Tietojen jakaminen

(1) Kaikkia meille lähettämiäsi tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille tai markkinoi niitä muilla tavoin.

(2) Periaatteessa tietojasi ei saateta kolmansien osapuolten saataville, ellet ole antanut siihen suostumustasi tai ellei meillä ole laillista oikeutta ja/tai velvoitetta siirtää tietoja toisille.

(3) Siirrämme henkilötietoja oikeuslaitoksille, veroviranomaisille ja valvontaviranomaisille sikäli kuin se on laillisesti sallittua ja tarpeellista voimassa olevan lain vaatimusten täyttämiseksi tai oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Ryhdymme kaikkiin toimiin varmistaaksemme asianmukaiset ja kohtuulliset turvatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi.

§ 8 Säilytysaika

Sikäli kuin keräysaikana ei ole määritetty nimenomaista säilytysaikaa (esim. osana suostumusilmoitusta), henkilötiedot poistetaan niin pian kuin niitä ei enää tarvita säilytystarkoituksen täyttämiseksi, elleivät lakisääteiset säilytysvelvoitteet (esim. kaupalliset ja verolakia koskevat säilytysvelvoitteet) sitä estä.

§ 9 Google Analyticsin käyttö

(1) Verkkosivustomme käyttää Google Analytics -palvelua. Sinun on annettava suostumuksesi hyväksymällä Google Analyticsin käyttö. Saatat vastustaa tietojen keräämistä ja tallentamista Google Analytics -palvelun kautta milloin tahansa, jolloin sen käyttö lopetetaan tuleville tiedoille. Suostumuksen peruutus on lähetettävä osoitteeseen privacy@florio.app.

(2) Yrityksemme käyttää Google Analytics -palvelua käyttötietojen keräämiseen ja käyttöprofiilien luomiseen. Tiedot yrityksemme verkkosivuston käytöstä lähetetään Google Inc:n palvelimille osoitteeseen 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ne arvioidaan ja siirretään yrityksellemme vain yhdistettyinä tietoina, jotka osoittavat trendejä yleisestä verkkosivuston käytöstä. Google käyttää näitä tietoja seuraaviin tarkoituksiin: verkkosivustomme käyttösi arvioimiseen, raporttien laatimiseen verkkosivuston toiminnasta verkkosivuston ylläpitäjille ja muiden verkkosivuston toimintaan ja Internetin käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseen.

(3) Google saattaa myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos laki niin vaatii tai jos kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei liitä IP-osoitettasi muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä valitsemalla asianmukaiset asetukset selaimestasi, mutta jos teet niin, et ehkä pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja.

(4) Lisätietoja Google Analytics -palvelusta ja tietosuojasta saa täältä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.